// Mõõdupuu Number 2

Marju Niinemaa: Eesti muuseumide aastaauhinnad 2018

Muuseumirotid. Foto Helen Melesk

Eesti muuseumide aastaauhindade konkursi eesmärk on tunnustada parimaid muuseumispetsialiste ning tuua esile muuseumitöö erinevaid tahke. Auhindu annab välja Kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu koostöös Eesti Muuseumiühingu ja Kultuuriministeeriumiga. Iga auhinna juurde kuulub stipendium, mida rahastab Eesti Kultuurkapital. Kõik võitjad saavad endale pisikesed Muuseumiroti kujud (skulptor Tiiu Kirsipuu). Rändauhinnana jäävad ringlema suured Muuseumirotid näituse ja püsinäituse auhinna võitjale. Eesti muuseumide aastaauhindade konverents ja gala toimuvad 25. jaanuaril 2019. aastal Eesti Ajaloomuuseumis Maarjamäel.

2018. aasta alguses alustas oma tööd muuseuminõukogu uus koosseis. Oma esimesel kohtumisel arutas nõukogu ühe olulisema teemana ka Muuseumiroti konkurssi. Muuseuminõukogu jäi seisukohale, et kategooriate arvu ei peaks suurendama ja kategooriad peaksid innustama kandideerima. Probleemina toodi välja, et väiksemad muuseumid ei jõua enamasti nominatsioonini, kuid väga keeruline on ka luua eraldi kategooriat ja seada piire, mis on väikemuuseum. Lisaks domineerivad muuseumid Tallinna–Tartu teljel. Kerkis küsimus, et ehk on väiksematel muuseumidel psühholoogiline tõrge ennast esitada. Kogukonna tunnustamine on aga oluline aspekt ka väiksemate muuseumide puhul. Muuseumides on kogukonna ja publiku kaasamine vajalik – ja selleks võikski olla uus kategooria, mida võib laiemalt mõista kui oma kitsa kogukonna kaasamist. Muuseumides tehakse ka palju projekte, mida on keeruline suruda mõne kindla kategooria raamidesse, seepärast peaks kategooriatesse lisama ka paindlikust, et anda edasi muuseumimaastiku rikkust.

Tegu on mõtte mõõt! Foto Mariann Raisma

Muuseuminõukogu otsustas asendada senised muinsuskaitsja muuseumis ja muuseumiturundaja kategooriad kogukonna sõbra ja eriauhinnaga. Muinsuskaitsja muuseumis kategooria ei ole tänapäeval enam nii aktuaalne kui varem ning Muinsuskaitseamet tunnustab muinsuskaitsetegevusi juba ka omalt poolt. Samal ajal on turundamisest saanud muuseumide igapäevaelu osa.

Uue kategooria – kogukonna sõbra – eesmärk on innustada muuseume korraldama projekte koostöös kogukonnaga. Koostöö sisaldab nii projektide ettevalmistamist, nende läbiviimist kui ka suunitluse ja sihtgrupi valimist. Eriauhinnaga tunnustatakse aga muuseumi või isiku erilist tegu või panust muuseumivaldkonna arendamisel (nt innovaatilised lahendused; valdkondadevahelised arendustegevused; muuseumitaristu väljaarendamine; rahvusvahelised teadus- ja koostööprojektid; vabatahtlik panustamine; muuseumitöö kui elutöö jms).

Muutunud on Eesti muuseumide aastaauhindade komisjonide liikmed. Komisjonide esimehed ja aseesimehed on järgmised:

  • kogude komisjon (esimees Ülli Kont, aseesimees Anton Pärn),
  • kogukonna komisjon (esimees Merilin Piipuu, aseesimees Mari Niitra),
  • muuseumihariduse komisjon (esimees Hellar Lill, aseesimees Siim Raie),
  • teadustöö komisjon (esimees Sirje Helme, aseesimees Priit Pirsko),
  • näituste komisjon (esimees Mariann Raisma, aseesimees Agnes Aljas),
  • muuseumiarenduse komisjon (esimees Inge Laurik-Teder, aseesimees Raivo Ruusalepp),
  • eriauhind (esimees Anton Pärn ja komisjon koosneb muuseuminõukogu liikmetest).

Komisjonid on võtnud oma missiooniks anda rohkem tagasisidet muuseumidele ja esile tuua neid kriteeriume, mida komisjonid hindavad.

 

Näituste komisjon. Foto Mariann Raisma

Taotlusi Eesti muuseumide aastaauhindade sai esitada kuni 1. novembrini. Sellel aastal lõi taotluste arv rekordi – 113. Populaarseim oli traditsiooniliselt näituste kategooria, kuhu esitati 28 kandidaati (22 ajutist näitust ja 6 püsinäitust), haridustöö ja teadustrükise kategoorias esitati kummaski 15 projekti. Sel aastal oli menukas ka kogukonna sõbra kategooria, kuhu esitati 14 taotlust. Kõigi muuseumide esitatud taotlustega on võimalik tutvuda Kultuuriministeeriumi kodulehel.

Tähelepanu! Valmis olla! Start! Foto Mariann Raisma

Komisjonid teevad oma otsused detsembri alguses. Jääme põnevusega ootama ning kohtume 25. jaanuaril 2019 Maarjamäel, kui selguvad Muuseumiroti laureaadid.

Kahekesi kunstiteosega. Foto Mariann Raisma

Marju Niinemaa

Kultuuriministeerium

Viited