// Juhtkiri Number MUUSEUM NR 2 (51) 2023 – sügis/talv

Toimetajalt saateks

Külli Kaus Ajakiri Muuseum

Me elame nelja teljega maailmas – kolm telge loovad ruumi ja üks aja. Ajatelge tajume me kõige otsesemalt muutuste kaudu, aeg muudab kõike ruumis ja ruumi ennastki. Meil on kaks võimalust aegruumi paratamatute muutustega toime tulla: neid ignoreerida (mis pole vist kõige targem) või muutustega kaasa minna, ise vajadusel muutuda, reageerida muutustele teadlike muudatustega, kohandades oma mõtlemist ja käitumist dünaamiliste oludega. Umbes nii, nagu kirjutab Kertu Uiboleht oma artiklis Euroopa rohelise muuseumi süsteemist, mis reageerib üha aktuaalsematele globaalsetele keskkondlikele muutustele. Samuti võib nimetada muutuse märgiks üha sagenevaid jutte vajadusest toimivate kogukondade järele. Muuseumid saavad mängida kogukondlikkuse suurendamisel olulist rolli – nii nagu selgub Tiina-Mall Kreemi artiklis Kehra muuseumist. Kui aga lugeda Siret Saare käsitlust kirjeldustõlke rakendamisest muuseumides, siis võib näha muuseume lausa süsteemse kogukondlikkuse kasvatamise eesotsas. Esmapilgul võib tunduda, et muuseum püüab maailma paratamatule muutumisele – selle pidevale liikumisele olnust tulevasse – vastu seista, olnust üht-teist tuleva jaoks tallele panna. Aga tegelikult saab muuseum lisaks sellele seista teadlikult mineviku ja tuleviku murdepunktis, mis võimaldab muutuste filtreerimise kõrval ka muutustes kaasa rääkida või neid suisa esile kutsuda – kas või sellesama kogukondlikkuse kaudu. Muuseum saab olla muutustega kohanemise ja inimeste koondumise koht, kus saab küll aja maha võtta, ent samas hoida oma pilgu maailma kõigi nelja telje suunas lahti.

EMÜ Ajakiri Muuseum ilmub 51. korda.  Statistika ütleb, et ajakirja loetavus on kasvanud, loodetavasti on selle põhjuseks huvitavad ja asjalikud artiklid. Täname kõiki kaasautoreid ning kõiki, kes vastasid meie lugejaküsitlusele! Koos saame teha veelgi paremat ajakirja Muuseum.

Viited