// Juhtkiri Number MUUSEUM NR 2 (47) 2021 - (Digi)tehnoloogiad muuseumis

Juhtkiri: Kogemused digitaalses ja reaalses muuseumis

Kerttu Männiste Eesti Kunstimuuseum

Veebisaidil pole seinu, näitusesaalil pole klahve!

27.-28. septembril 2021 Narvas toimunud XXIV Eesti muuseumide festival kandis katusteemat „Digitehnoloogiad muuseumis“. Konverentsi toimumise ajaks ligi poolteist aastat väldanud, lühemaid ja pikemaid meelelahutus- ja kultuuriasutuste sulgemisperioode kaasa toonud koroonapandeemia oli enamiku jaoks märkimisväärselt kasvatanud digitehnoloogiate kasutamise ja virtuaalkeskkondades veedetava aja hulka ja rolli igapäevases elus.

Käesolev ajakirja Muuseum number täiendab konverentsil kõlanud digiteemade ringi Eesti Rahva Muuseumi ning Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanuti praktiliste näidetega. Samuti ei saa me päris mööda pandeemia mõjust kureerimispraktikatele ja muuseumiharidusele. Traditsiooniliste kureerimis- ja vahendamismeetodite ning digilahenduste kooseksisteerimise ja vastastikuse täiendamise võimalustest kirjutab Humboldti ülikooli digihumanitaaria teadur Rebecca Kahn. Distantsõppe ja digilahenduste põhise muuseumiõppe väljakutseid ning arenguvõimalusi kaardistas ajakirja jaoks Eesti Meremuuseumi haridustöö kuraator Helene Uppin koos kolleegidega Eesti Ajaloomuuseumist, Eesti Tervisemuuseumist, Tallinna Linnamuuseumist ja Energia Avastuskeskusest.

Toreda kontrastina nutiteemadele, on mitu kajastamist leidvat näitust pigem madaltehnoloogilised, rõhutatult materjalipõhised ja sensoorsed. Eriti mitmekesiseid näiteid nii kaasavast ja ligipääsetavast nutimaailmast kui ka füüsilisest keskkonnast tõi näitus „Kaasav elu“ Eesti Rahva Muuseumis. On hea meel, et näituste kajastamisse ja kommenteerimisse on õnnestunud haarata autoreid erinevatelt elualadelt väljaspool muuseumisektorit. Nii kirjeldab oma külastusmuljeid Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi uuelt püsinäituselt ERR-i spordireporter Johannes Vedru, Eesti Tervisemuuseumi „Palju õnne!?“ näitust kommenteerib koolitaja ja superviisor-coach Sirle Roots ning Tartu Ülikooli kunstimuuseumi näituse „Surma pale. Elu vägi surimaskides“ atmosfääri ja meeleoluga haakuva poeetilise mõtiskluse on kirjutanud Tartu linnavalitsuse nõunik Indrek Mustimets

Suur tänu kõigile autoritele, ajakirja toimetuskolleegiumi liikmetele ning kõigile, kes jagasid infot oma muuseumis ilmunud trükiste kohta. Ajakiri Muuseum on kolleegidelt kolleegidele! Soovin julgustada kõiki, kes sooviksid kajastada mõnd oma muuseumis toimuvat näitust või üritust; kes märkavad teistes muuseumides Eestis või välismaal inspireerivaid näitusi, uurimisteemasid või publikuprogramme; kes soovivad teoreetilisel või metodoloogilisel tasandil põhjalikumalt arutleda muuseumide, teiste mäluasutuste ning materiaalse ja vaimse pärandiga seotud teemadel– esitage julgelt artikliettepanekuid!  

Head lugemist!

Kerttu Männiste

Peatoimetaja

Viited