// Mõõdupuu

Kalamaja Muuseumi teekond Euroopa parimaks kogukonnamuuseumiks

Kristi Paatsi, EMÜ, Kalamaja muuseum Muuseumiunistaja

Kalamaja muuseumi teekond parimaks Euroopa kogukonnamuuseumiks algas juba 2022. aastal, kui Tartus peeti Euroopa aasta muuseumiauhindade konverentsi ja auhinnatseremooniat (EMYA). Siis astus minu juurde Tartu Ülikooli muuseumi juht Mariann Raisma, kes ütles, et järgmisel aastal kandideerigu Kalamaja muuseum.

Võtsime soovitust väga tõsiselt ja esitasime oma kandidatuuri. Kandideerimistaotlus oli pikk ja põhjalik. Seejärel külastas meid EMYA žürii, kellega uudistasime ringi muuseumimajas, vaatasime välinäitusi Kalamaja tänavatel, kohtusime Kalamaja inimestega ning kiikasime isegi ühete Kalamaja koju. Näitasime žüriile kõike, mis meil Kalamajas on ning mida oleme teinud ja teeme. Protsessi osa oli ka salakülastus. Kes ja millal meil käis, see jäigi meile teadmata.

Tuli valmistada ka video muuseumist. Meie oma saab vaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=QLU2ZWTIIF4). See oli aga kõigest eelmäng sellele, mis kõik juhtuma hakkas …

 

Kalamaja muuseumi võit tõi loo autorile (keskel) rõõmupisarad silma.

Tänavune EMYA konverents ja muuseumiauhindade gala toimus Lõuna-Portugalis Portimaos, mis on ka EMYA organisatsiooni kodu. Konverentsipäevade jooksul said seitsmeks minutiks sõna kõik 50 tänavu kandideerinud muuseumi, kes olid jagatud viie-kuue kaupa eri teemade, ühiste tunnuste või veel millegi muu põhjal plokkidesse. Alustuseks tegi igaüks ettekande oma muuseumist, millele järgnes väike aruteluring ja küsimused paneeli juhilt.

Kalamaja muuseum oli paneelis nimega „Kellele kuulub narratiiv“ ja meiega koos astusid üles Saami muuseum Siida, kes pälvis tänavu ka peaauhinna, Frankfurdi Juudi muuseum, Hollandi vastupanumuuseum ning varem mitmeid auhindu noppinud FLUGTi põgenikemuuseum Taanist.

Võitjad Silletto auhinnaga.

Eristusime ettekandega teadlikult teistest, keskendudes meie muuseumi tuumale –rääkisime protsessidest, tutvustasime meie kogukonna inimeste tegevusi, koosloomet ja kaasamist. Valdav osa teistest ettekannetest olid pigem turunduslikud ülevaated.

Tagasiside meie ettekandele oli väga positiivne ja ka mitmed EMYA žürii liikmed pidasid Kalamaja ettekannet uudseks lähenemiseks. Arvati, et ettekannete formaati peakski natuke uuendama, et kõik muuseumid ei räägiks väga üheplaaniliselt üksnes oma ekspositsioonist, vaid tooksidki eelkõige välja oma erilisuse ja keskenduksid ühele teemale. Väga rõõmustas ka teiste muuseumitöötajate tagasiside: Kalamaja erines oluliselt ülejäänud 50 muuseumist oma kaasamise ja inimestega tegelemise poolest.

Meie muuseumi ei oleks ilma vingete Kalamaja inimesteta.

Auhinna üleandmisel iseloomustati Kalamaja muuseumi nii:

Selle auhinna võitnud muuseum on väike kogukonnamuuseum, mis annab oma piirkonna elanikele jõu neid kuulates, võimestades ja hoolides. Kalamaja muuseumi põhiväärtused ja missioon vastavad kogukonna vajadustele. Elanikke ja külastajaid julgustatakse osalema või algatama uusi näitusi, ringkäike ja üritusi. See tähendab, et tegemist on pidevalt muutuva tegevusega muuseumiga. See tegutseb inimeste heaks ja inimestega ning elanikele pakutud või nii väikese muuseumitöötajatega kollektiivi koostöös loodud projektide hulk ja originaalsus on märkimisväärne.“

See, et auhind meile tuli, oli muidugi väga suur üllatus. See on väga tugev tunnustus Eesti muuseumimaastikule laiemalt ning Tallinna Linnamuuseumile, et Tallinnas on muuseum, millest kõik Euroopa kogukonnamuuseumid võiks eeskuju võtta!

Olen väga-väga uhke oma kolleegide Tuuli Silberi, Maibel Napa, Laura Jamsja ja teiste üle, kes teevad iga päev kõik, et külaline tunneks Kalamaja muuseumis end kui kodus.

Meie muuseumi ei oleks aga ilma vingete Kalamaja inimesteta – selle hoonest väljapoole ulatuva muuseumi olemasolusse panustavad iga päev nii paljud. Aitäh kõigile, kes on käinud kokkamisõhtutel, juhendanud tuure, teinud üritusi, võtnud vaevaks tulla vabatahtlikuks, teinud näitusi, toonud sõbragi meie juurde. Ja muidugi rääkinud meile lugusid ning annetanud esemeid jpm. Tuhat tänu selle energia ja väe eest, mis on Kalamajas! Elagu Kalamaja!

Kalamaja muuseumi hinnatakse ka kodus. Foto: Vahur Lõhmus Kalamaja muuseum pole tunnustatud pelgalt EMYA-l, vaid ka Eestis. Foto: Vahur Lõhmus

Mis on Silletto auhind?

EMYA väljaantav kogukonnamuuseumide auhind kannab Silletto nime ning seda auhinda rahastab Silletto Trust.

Auhind tunnustab muuseumi ja selle sidusrühmade vahelist sügavat, püsivat ja jõustavat kaastatust, mis seab muuseumi teenäitaja ja tugipunktina oma kogukondade keskmesse, olenemata sellest, kas kogukond on kohalik, rahvuslik, globaalne või muul viisil määratletud.

Auhinda välja andev pere on pärit Mani saarelt Suurbritannia ja Iirimaa vahelt ning auhind ise on rändauhind – tinast korv, mis on autoritöö sealtsamast Mani saarelt pärit kunstnikult Archibald Knoxilt (1864–1933). Auhind rändab järgmisel aastal edasi järgmisse aasta kogukonnamuuseumi.

Viited