// Haridus Number 2

Sireli Uusmaa ja Kristi Paatsi: Laste Vabariik – fantaasiaküllane õpilabor

Loo oma riik mängu juures. Foto Sireli Uusmaa

2018. aastal sai valmis põhjaliku uuenduskuuri läbinud Maarjamäe ajalookompleks. Publikule avati välialad ja lossihoones uus püsinäitus „Minu vaba riik“, mis räägib külastajatele Eesti viimase saja aasta loo. Eelkõige noorematele muuseumikülastajatele valmis lisaks ka riigi ja ühiskonna teemasid tutvustav hariduslik-mänguline Laste Vabariik. See on elamuskeskkond, kus saab mängu kaudu tundma õppida meid ümbritseva ühiskonna toimimist. Eesti ühiskonda aluseks võttes on loodud fantaasiarikkad eksponaadid, mis räägivad demokraatliku riigi korraldusest ja toimimisest ning kodanike ülesannetest. Laste Vabariik on mõeldud perekülastuseks, aga oluline rõhuasetus on ka riiklikku õppekava, sh ühiskonnaõpetuse ainekava toetavatele programmidele.

Kaasav õpilabor

Valminud keskkond on Eestis esimene, mis tutvustab lastele arusaadavas keeles ja vormis riigi ja ühiskonna teemasid, kasutades selleks nn edutainment-meetodit, mis seob haridusliku ja meelelahutusliku kogemuse. Viimane taoline keskkond valmis üheksa aastat tagasi Tallinna Linnamuuseumi lastemuuseumi Miia-Milla-Manda ekspositsiooni näol. Selle muuseumi teema on sõprus. Laste Vabariigi loomine sai algtõuke õpetajatelt, kes on tundnud ühiskonnaõpetuse labori järele suurt puudust. Kooli ühiskonnaõpetusele on tihti ette heidetud selle liigset teoreetilisust. Vajadusest sündiski idee luua lastele oma riik, kus nemad teevad otsuseid ja loovad mängides oma reaalsust. Selleks on neile mängimiseks antud riigile omased toimemehhanismid, nagu näiteks hääletamine, riigi valitsemine, kohtusüsteem jne. See kõik kokku teeb Laste Vabariigist õpilabori, kus saab ühiskonnateemasid mängulisel viisil õppida.

Hääletame! Foto Sireli Uusmaa

Keskkonna loomisel on tuginetud konstruktivistlikule teooriale, mis põhineb külastaja (õppija) aktiivsusel. Eesmärk on luua ise uusi teadmisi, kasutades ära oma varasemaid kogemusi ja teadmisi. Omavahel lõimitud hands-on– ja minds-on-meetoditega lahendatud eksponaadid toetavad ühtaegu kognitiivset arengut ja uute teadmiste saavutamist ning arvestavad lapse arenguetappe. Õpikeskkond on jaotatud alateemadeks, sisu antakse edasi kolmel tasandil: mina; mina ja perekond; mina ja riik/ühiskond.

Üheskoos. Foto Sireli Uusmaa

Laste Vabariik on fantaasiariik, millele on loodud ka täiesti oma lugu. Illustraator Kristina Tort ja lastekirjanik Wimberg äratasid koostöös ellu Laste Vabariigi kodanikud, kes oma isikupära ja lustiga teemasid tutvustavad ja mängu elavdavad. Tekstil ja ekraanidel ei ole selles keskkonnas liiga suurt rõhku.

Meie ja maailm. Foto Sireli Uusmaa

Laste Vabariigi sihtgrupp on peamiselt lapsed vanuses 5–12 eluaastat ning nende vanemad ja saatjad. Perekülastus annab lapsele ja vanematele võimaluse kõnelda nii keerulistel kui ka igapäevasematel teemadel. Keskkond toetab ühise dialoogi teket ja kooskasvamist. Lastevanematele on välja töötatud ka keskkonda tutvustav juhend.

Laste Vabariik on koostöö tulemus

Laste Vabariigi kuraatorid on Eesti Ajaloomuuseumi muuseumipedagoog Kristi Paatsi ja näituste- ja üritustejuht Ehti Järv (lapsepuhkusel) ning väliskuraatorina Sireli Uusmaa, kes on praegu lastemuuseumi Miiamilla juht.

Laste Vabariigi loomisprotsessis oli ka lastel endil suur roll. Võiks öelda, et keskkond valmiski koostöös lastega. Laste peal on katsetatud ideid, eksponaate ja tekste. Kogutud tagasiside põhjal tehti muudatusi. Laste Vabariigi kuraatoritel olid abiks ka mitmed konsultandid nagu ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, lasteaiaõpetaja, riigiteadlane, majandusteadlane. Sisuliste partneritena lõid kaasa TÜ Eetikakeskus, RAK, SPARK Makerlab, MTÜ Ettevõtlusküla ja teised. Kuraatorite lennukad ideed viisid ellu arhitektuuribüroo B210 ja Riksen OÜ.

Näituse vaade. Foto Sireli Uusmaa

Mõju ühiskonnas

Uusi hariduslikke elamuskeskkondi luuakse muuseumides kahjuks harvem, kui võiks. Sagedasemad on näitustele lisatavad tegevusnurgad ja näitusealad. Kuna riigi teema on õppekavas esindatud lasteaiast gümnaasiumiastmeni, on Laste Vabariigi näol Tallinna ja laiemalt ka Eesti lapsed saanud koha, kus ühiskonna ja riigi toimimist mänguliselt õppida. Laste Vabariigi loomisprotsess on kaardistatud doktoritöö tarbeks ning selle toimimist uuritakse eri etappides. Sellest tulenevalt saab Laste Vabariigist ka näide, kuidas ja millega elamusliku õpikeskkonna loomisel edaspidi arvestada.

Lapsed patjadega möllamas. Foto Sireli Uusmaa

Sireli Uusmaa

Tallinna Linnamuuseum

Kristi Paatsi

Eesti Ajaloomuuseum

Viited