// Museoloogia

Muuseumid teel ühiskondliku mõju poole – seda juhtmõtet kandis tänavune EMYA

Kerttu Männiste Eesti Kunstimuuseum
EMYA 2024 võitjad. Foto kodulehelt

Suure osa Euroopa muuseumifoorumi konverentsist moodustavad küll nominentide (sel aastal suisa 50 kandidaati 24 riigist) ettekanded, milles tutvustatakse oma muuseumi, ekspositsiooni või ühiskondlikku programmi, kuid peaesinejate ettekannete ja modereeritud vestlusringidega hoitakse fookuses ka Euroopa muuseumimaastiku olulisi, keerulisi ja valusaid teemasid.

Koos kogukondadega kohalike ja globaalsete muredega tegelemine ning demokraatia hoidmise ja edendamise väljakutsed on mõned näited viimaste aastate põhiteemadest ja suundumustest, mida toetab, tunnustab ja seab eeskujuks Euroopa Nõukogu egiidi all tegutsev Euroopa Muuseumifoorum (EMF) auhindu jagades.

COVID-19 pandeemiast tingitud tervishoiu ja vaimse heaolu kriiside, jätkuvate ksenofoobia ilmingute, kliimakriisi ning Ukraina sõja foonil on teisenenud muuseumide roll, nende positsioon ühiskonnas ja võib-olla kõige rohkem muuseumide ootused iseendale. Väga teadlikult ja pühendunult ollakse valmis võtma aktiivset, kohati isegi aktivisti rolli.

Just sellist julget, otsustavat ning vajadusel ka vastuolulist, muuseumide harjumuspärast toimimist ja vastutuse määra laiendavat tegevust tõstab esile Kenneth Hudsoni preemia institutsionaalse julguse ja professionaalse väärikuse eest. Käesoleval aastal pälvis auhinna Maidani muuseumi direktor Ihor Poshyvailo.

Eesti muuseumiprofessionaalidele on Poshyvailo tuttav juba sõja alguspäevilt, mil tema osalusel (ja ka Eesti muuseumidest saadetud pakkematerjale ja töövahendeid kasutades) toimus Kiievis mastaapne museaalide pakendamine ja evakueerimine. Poshyvailo andis Ukraina muuseumide ja pärandi olukorrast videosilla vahendusel ülevaate ka 2022. aasta kevadel Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud EMYA konverentsil.

Maidani muuseumi logo

Kodanikujulgus iseloomustab ka eelmisel aastal Kenneth Hudsoni auhinna pälvinud 23,5 Hrant Dinki mälestuspaiga (23.5 Hrant Dink Site of Memory) missiooni austada ja mälestada Armeenia päritolu ajakirjanikku Hrant Dinki ja tema püüdlusi, kajastades samal ajal ilustamata, kuid lepitust otsivalt Türgi-Armeenia keerulisi ja valusaid suhteid.

Inimõiguste ja demokraatlike väärtuste alalhoidmist, tänapäeva ühiskonna probleemide avarapilgulist teadvustamist ning kultuuridevahelise dialoogi soodustamist väärtustab Euroopa Nõukogu auhind. Sarnaselt Kenneth Hudsoni preemiaga on viimastel aastatel selles kategoorias esile tõstetud muuseume, mis tegelevad ausalt ja avameelselt repressioonide, inimsusevastaste kuritegude ja demokraatia kriisidega Euroopa ajaloos ning püüavad sedakaudu edendada kodanikuühiskonna säilenõtkust ning vastupanuvõimet võimu kuritarvitamisele.

2021. aastal võitis auhinna GULAGi ajaloo muuseum Moskvas, 2023. aastal tööliste muuseum Kopenhaagenis ning käesoleval aastal Siberi memoriaalmuuseum Białystokis (vt https://sybir.bialystok.pl/). Kõiki viimaste aastate võitjaid iseloomustab tegelemine inimväärikuse, sõnavabaduse ja õiguse, ühiskondliku õigluse ning demokraatia põhiväärtustega.

Viimastel aastatel on esile tõstetud muuseume, mis tegelevad ausalt ja avameelselt repressioonide, inimsusevastaste kuritegude ja demokraatia kriisidega Euroopa ajaloos.

Nominentide ettekandeid kuulates ning auhinnatseremooniat jälgides oli hea meel tõdeda, et ehkki ühiskondlik-poliitiline sõnum ja positsioon muuseumide tegevuses ning muuseumifoorumi agendas on olulised, on võimalik sotsiaalselt mõjukas olla väga erinevatel ja loovatel viisidel. Rahvakultuuri ja identiteeti saab (taas)väestada näiteks koos kogukonnaga muuseumi ja ühisaeda pidades. Samuti on hea meel, et mõnigi auhind läks just väiksematele muuseumidele. Just väiksemate, aga uuendusmeelsete muuseumide väärtustamiseks ja esiletõstmiseks Kenneth Hudson EMYA auhinna 1977. aastal ju ellu kutsuski.

 

Ülevaade: Tänavused auhinnad

Euroopa aasta muuseumiks kuulutati Saami muuseum Soomes Inaris.

Muuseumi iseloomustati järgmiselt. Saami Muuseum Siida on muuseum, mis eristub eetilise osaluse ja kaasava konserveerimispraktikaga. Muuseum on näidanud tipptaset oma avatud, osaluspõhises ja läbipaistvas integratsiooniprotsessis, mis loob kohalikele kogukondadele ja laiemale elanikkonnale uusi võimalusi mineviku ja oleviku sidumiseks. See õpetab kodanikke mõistma kultuuridialoogi.
Igal aastal antakse Euroopa aasta muuseumi auhind muuseumile, mis aitab oluliselt kaasa meie maailma mõistmisele ning muuseumide uute paradigmade ja kutsestandardite väljatöötamisele. Võitnud muuseum näitab omapärases õhkkonnas loomingulisi lähenemisviise teadmiste loomisele, tõlgendamisele, esitlemisele ja sotsiaalsele vastutusele.

 

Kogukonna osalemise ja kaasamise auhinna võitis Kalamaja muuseum Tallinnas.

Silletto auhind kogukonna osalemise ja kaasamise eest tähistab sügavat ning pidevat koostööd muuseumi ja selle sidusrühmade vahel, mis asetab muuseumi orienteerumis- ja tugipunktina oma kogukondade keskmesse, olgu need siis kohalikud, riiklikud või ülemaailmsed.
Selle auhinna võitnud muuseum on väike kogukonna juhitud linnamuuseum. Selle põhiväärtused ja missioon vastavad kogukonna partnerite vajadustele. Elanikke ja külastajaid julgustatakse osalema või algatama uusi üritusi, näitusi, ringkäike jms. Tegemist on pidevalt muutuva muuseumiga. See tegutseb inimeste heaks ja inimestega ning elanikele pakutud või muuseumitöötajaga kahasse loodud projektide hulk ja originaalsus on märkimisväärne.

 

Euroopa Nõukogu muuseumiauhinna võitis Siberi memoriaalmuuseum Białystokis Poolas.

Euroopa Nõukogu muuseumiauhind antakse muuseumile, mis on oluliselt kaasa aidanud inimõiguste ja demokraatliku kodakondsuse alalhoidmisele, teadmiste ja arusaamise avardamisele tänapäeva ühiskonna probleemidest ning kultuuride ühendamisele kultuuridevahelise dialoogi soodustamise või sotsiaalsete ja poliitiliste piiride ületamise kaudu. Auhinna eesmärk on tõsta esile Euroopa mitmekesist kultuuripärandit ning kohalike ja Euroopa identiteedi koosmõju.

Muuseumiauhinna komitee esindaja sõnul töötab muuseum tugeva küüditamisnarratiiviga ja tugevate ruumipiltidega, mis annavad hääle valitud autentsetele objektidele. Memoriaalmuuseumi oskus edastada ajalugu töötubade, sündmuste, meediaväljaannete ja uute vormingute kaudu on muljetavaldav ja toob selle laia publikuni.

 

Kenneth Hudsoni auhinna võitis Ukraina Maidani riikliku memoriaali peadirektor Ihor Poshyvailo.

Kenneth Hudsoni auhind antakse institutsioonilise julguse ja ametialase aususe eest muuseumile, rühmale või üksikisikule, et tunnustada julgeid, kohati vastuolulisi muuseumitavasid, mis laiendavad üldisi arusaamu muuseumide rollist ja vastutusest ühiskonnas.
Tänavune auhind anti isikule, kes on olnud paljude Ukraina muuseumide ja kultuuripärandi kaitsmise algatuste liikumapanev jõud, mobiliseerides ressursse ja teadmisi, et kaitsta hindamatuid esemeid ja ajaloolisi vaatamisväärsusi.

Strateegilise juhendamise ja ühiste jõupingutuste kaudu on ta väsimatult töötanud konfliktist laastatud piirkondade kultuuripärandi dokumenteerimise, digiteerimise ja säilitamise nimel. Tema vankumatu pühendumus säilitada Ukraina kultuuripärandit keset sõja laastamistööd kehastab vastupidavuse ja lootuse vaimu, mis inspireerib tulevasi põlvkondi.

 

Portimão muuseumi auhinna võitja kaasamise ja kuulumise eest on Messolonghi Soolamuuseum Kreekas.

Auhind tunnustab sõbralikku kaasamisõhkkonda, kus kõik muuseumi elemendid, selle füüsiline keskkond, inimlikud omadused, väljapanekud ja avalikud programmid aitavad igaühel tunda, et neid hinnatakse ja austatakse.
Selle auhinna võitnud muuseum, Salt Museum, korraldab mitmesuguseid haridus- ja kultuuriüritusi, et tuua kokku oma kogukond ning edendada ühist ajalootunnetust, tööstuspärandit ja keskkonnasäästlikkust. See on dünaamiline ja kaasahaarav koht, mis paneb külastajad end koduselt tundma, kuulama ja väärtustama. See on koht, mis on täis südant, rahumeelsust ja valmisolekut midagi muuta.

 

Auhind keskkonnasäästlikkuse eest läks Londoni kodumuuseumile.

Auhind keskkonnasäästlikkuse eest antakse muuseumile, mis näitab üles erakordset pühendumust jätkusuutlikkusele ja keskkonnatervisele. Seda teeb ta oma kogumise, dokumenteerimise, väljapanekute ja avalike programmide koostamisel, samuti oma sotsiaalsete ja rahaliste vahendite haldamisel.
See muuseum kasutab oma kogusid, haridusprogramme ning kaunist köögivilja- ja ürdiaeda, et tegeleda tänaste ja homsete ühiskondlike väljakutsetega, sealhulgas toidutraditsioonidega, luua ühine arusaam toidu ebavõrdsusest ning elada koos väljakutsuval ja keskkonnasõbralikul ajal.


Eritunnustused

Erilist tunnustust avaldatakse muuseumidele, kes on välja töötanud uue ja uuendusliku lähenemisviisi, millest on õppida ka teistel Euroopa muuseumidel.
2024. aastal pälvis eritunnustuse kuus muuseumi: Zoomi Lastemuuseum Viinis, Antwerpeni kuninglik kaunite kunstide muuseum, Norra riiklik kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseum, Sobibóri muuseum ja memoriaalnatside hävitamislaagrist, Tootmismuuseum Derbys ning
Frank A. Perreti muuseum Prantsusmaal.

 

KES JA MIS

  • Euroopa Aasta Muuseumi auhind (EMYA) asutati 1977. aastal, et tunnustada tipptaset Euroopa muuseumikogukonnas.
  • Auhinna algatajad olid kolm Briti asutajat, Kenneth Hudson, Richard Hoggart ja John Letts.
  • Algusest peale jagas EMYA/EMF välja kaks peamist auhinda: Euroopa Aasta Muuseumi auhind (EMYA) ja Euroopa Nõukogu muuseumiauhind.
  • EMYA pakub olulist platvormi võrdlusteks, uuringuteks, võrgustike loomiseks, kogemuste ja oskuste vahetamiseks kogu Euroopas.
  • Euroopa Muuseumifoorum (EMF) loob õigusliku ja organisatsioonilise raamistiku iga-aastasele Euroopa muuseumi aastaauhinnale.
  • Alates 1977. aastast on EMYA pühendunud uuenduste ja kvaliteedi edendamisele muuseumipraktikas, julgustades võrgustike loomist ning ideede ja parimate tavade vahetamist.
  • 1997. aastal muudeti Kenneth Hudsoni algatusel korraldava organisatsiooni nimi Euroopa Muuseumifoorumiks (EMF), et kajastada organisatsiooni laienenud tegevusala ja mõju üle Euroopa. Seejärel arenes EMYA/EMF-i tegevus muuseumikonkursist välja muuseumitöötajate võrgustik. Organisatsiooni eesmärk oli stimuleerida rahvusvahelist ideedevahetust ja luua inspiratsioonivõrgustikke.
  • 1970ndate lõpus ja 1980ndatel oli EMYA/EMF väiksemate muuseumide tugev pooldaja, kuna neil oli muuseumimetoodika muutmisel oluline roll.
  • Alates 2000. aastatest on EMYA/EMF jälginud ja julgustanud uusi lähenemisviise Euroopa muuseumides, mis töötavad vastuolulise pärandi, kultuuridevahelise pärandi või vaimse pärandiga.

Kenneth Hudson

Kenneth Hudson sündis 1916. aastal Londonis. Ta töötas BBC ajakirjaniku ja ringhäälinguorganisatsiooni juhina. Ta oli 1970ndatel ja 1980ndatel muuseumides aset leidnud muutuste toetaja ja juhtiv tõlgendaja, kui need muutusid rohkem väljapoole suunatud, pöörates külastajate kogemustele sama palju tähelepanu kui kollektsiooni haldamisele.

Viited