// Haridus Number 1 (42) 2019 - Muuseumigeograafia

Stockholmskällan – muuseum sinu taskus

Martin Nyblom Stockholmi haridusosakond

Stockholmskällan on Stockholmi muuseumide, arhiivide ja raamatukogude digiteeritud ja geomärgistega sisu pakkuv veebisait, mis loodi Stockholmi linnamuuseumi, linnarhiivi, linnaraamatukogu ja haridusameti koostöös. Kokku avaldavad Stockholmskällani andmebaasis oma materjale kaheksa muuseumi, arhiivi ja raamatukogu.

Eesmärk on anda üldsusele, eelkõige koolidele juurdepääs digitaalsetele artefaktidele, et tuua algallikad ajaloo õpetamisele lähemale. Veebisaidil on aastas ligikaudu 500 000 üksikkülastajat.

Mis toimus Stockholmi tänavatel 50, 100 või 700 aastat tagasi? Vastus on igaühe nutitelefonis. Oma äpisarnasel veebisaidil annab Stockholmskällan juurdepääsu 30 000 kirjale, fotole, politseiraportile, kaardile, filmile, heliteosele, maalile ja kirjanduspalale. Kõik need on geomärgistatud ja näidatud nii tänapäevasel kaardil kui ka ajaloolistel linnaplaanidel. Materjal on varustatud kuupäeva ja lühikirjeldusega.

Stockholmskällani andmebaas ei anna Stockholmi ajaloost siiski täielikku ülevaadet. Siin leiduvad dokumendid ja pildid lisavad aga konkreetseid detaile üldisemale jutustusele. Eri liiki artefaktid rikastavad üksteist ning seonduvad linna ja tema kodanike ajaloo kirjelduste ja piltidega. Tekstides, piltides, muusikas ja dokumenteeritud artefaktides salvestunud igapäevaelukogemused toovad ajalugu meile lähemale. Arhiivides pulbitseb elu!

Ajalugu koosneb rohkemast kui vaid poliitilistest otsustest ja seadusmuudatustest. On ka n-ö luust ja lihast lugusid, mis lisavad ajaloole nüansse ja tõelisust. Näiteks leidub Stockholmskällanis ajaleheartikleid Stockholmis 1902. aasta aprillis toimunud kolmepäevase massimeeleavalduse kohta, millega taotleti üldist valimisõigust. Politseiraportites kirjeldatakse valimisõiguse toetajate vahistamisi veel mitu päeva hiljem ning meeleavaldajate omavaheline kirjavahetus sisaldab tsitaate eraisikutelt, kellele see võitlus oli igapäevareaalsus; veel võib vaadata brošüüre, kus on välja toodud reformi poolt- ja vastuargumendid. Kõik see kokku aitab tutvustada Rootsi demokraatia ajalugu, mis viis meestele ja naistele võrdse valimisõiguse andmiseni aastatel 1918–1919.

Geomärgised võimaldavad tuvastada iga materjaliga seotud asukohti kaardil, lisades ajaloolistele esemetele ruumilise mõõtme. Kasutaja saab ajaloo jälgi ajada otse nutitelefoni ekraanil kas tänaval kõndides, bussi oodates või kodus olles.

Stockholmskällani esmaste ajalooallikate andmebaasi saab siseneda mitmel viisil. Kaardivaates näitab funktsioon lähedal asuvaid ajaloolisi geomärgisega materjale, mis asuvad kasutajast 200 m raadiuses. Otsinguribal mõnda lihtsat otsisõna otsides kuvatakse vastuseks nimekiri, kus iga kirje on varustatud pildi ja metatekstiga, nt ajalooline kuupäev ja materjali kirjeldus. Kirjel klõpsamine viib leheküljeni, kus tutvustatakse konkreetset materjali põhjalikumalt. Paljud andmebaasi materjalid on ka omavahel seotud ja viitavad sarnastele või seotud artefaktidele.

Lisaks leiab kasutaja toimetuse koostatud artikleid, milles on rühmitatud konkreetsete teemadega seotud esmaallikad. Eri allikad aitavad luua n-ö suurt pilti ajaloost. Fotod, kunstiteosed, joonised, kaardid, tekstid, helid ja filmid täiendavad üksteist. Stockholmskällanis kohtuvad makro- ja mikrotasandi lood.

Veebisaidil on jaotis „Stockholmskällan koolis“ (Stockholmskällan i skolan), kus toimetajad annavad õpetajaile näpunäiteid selle kohta, kuidas materjali õppetöös kasutada. Praegu pakutakse veebisaidil ligikaudu 30 ülesannet ajaloo, rootsi keele ja kunsti vallast õpilastele vanuses 10–19 eluaastat. Iga ülesanne on seotud konkreetse aine õppekava eesmärkidega.

Materjali valik andmebaasis on kooskõlas riikliku õppekavaga. Valiku teevad asutuste asjatundjad. Kõik toimetuse töötajad on hariduselt kas õpetajad, muuseumipedagoogid, informaatikud või tehnikainsenerid. Toimetajate taust ja erialateadmised võimaldavad teenindada koole materjaliga, mis ei ole mõeldud üksnes ajaloo ja artefaktide tundmaõppimiseks, vaid ka nende interaktiivseks kasutamiseks.

Vaata lähemalt Stockholmskällan

Viited