// Haridus Number 2 (43) 2019 - Muuseumid ja haridus

Suvekoolid ja hariduskonverentsid muuseumihariduse maastikul

Virve Tuubel Eesti Rahva Muuseum
1. suvekool Virumaal 2007 Rakvere linnuses Virve Tuubel, Triin Siiner, Ade Lehtse. Foto: Riina Annus.

Esimeseks suvekooliks oli meie muuseumiharidus juba arvestatav valdkond nii muuseumides kui ka eesti haridusmaastikul. Oli toimunud mitmeid ühiskoolitusi, koostööprojekte ning kaitstud esimesed teemakohased teadustööd. Muuseumides oli piisav hulk inimesi, kes edendasid väga teadlikult muuseumiharidust oma muuseumis, olid valmis kogemusi jagama ning teistelt õppima.

Suvekoolile järgnenud talvel hakati Muuseuminõukogu hariduskomisjoni eestvedamisel korraldama hariduskonverentse. Neid on siiani toimunud kuus. Teema valiti eelnevalt toimunud suvekoolist. Üks eesmärke on olnud muuseumihariduse tutvustamine kooliõpetajatele, aga laiemalt ka teistele muuseumitöötajatele.

Esimene konverents toimus 27. jaanuaril 2011. aastal Eesti Pangamuuseumis, kus käsitleti täiskasvanute koolituse ja kaasamine teemat muuseumis. Järgmine konverents 26. veebruaril 2013 Pärnu Muuseumis keskendus erivajadusega külastajatele. 10. veebruaril 2014 Tartu Ülikooli Muuseumis peetud kolmanda konverentsi teema oli teismeline muuseumis.

27. veebruaril 2015. aastal tähistasime neljanda konverentsiga „Kas Jukust on saanud Juhan“ muuseumipedagoogika 20. sünnipäeva. Oleme kokkuleppeliselt hakanud pidama meie teadliku muuseumihariduse alguseks 1994. aastat, mil Eesti muuseumisse võeti tööle esimene muuseumipedagoog. See oli Eesti Vabaõhumuuseumi muuseumipedagoog Christina Lään.

Järgmised kaks konverentsi keskendusid juba metoodikale ning uutele tegevussuundadele. 29. veebruaril 2016 oli Eesti Rahva Muuseumis konverents „Parimad praktikad – tegudest sõnadeni“. Üks ühine oluline tegu, mida seal tutvustati, oli kindlasti muuseumihariduse terminoloogia „Sõnastaja“ valmimine 2015. aastal. 27. veebruaril 2017 Eesti Ajaloomuuseumis korraldatud konverents kandis pealkirja „Kaasav muuseum“.

Loodame suvekoolidele ja neile järgnevatele konverentsidele jätku ja suutlikkust!

Viited